"Historisch besef van digitale media is zo diep als de meest recente verwijzing op Google"maandag 11 augustus 2014

Eerste computer 70 jaar

Zeventig jaar geleden, op 7 augustus 1944 werd op Harvard  University de IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), beter bekend als de Mark I, gepresenteerd. Hiermee was de eerste electro-mechanische computer werkelijkheid. Het origineel concept was aan IBM gepresenteerd door Dr Howard Aiken in november 1937. Na een haalbaarheidsstudie keurde Thomas Watson Sr, CEO van IBM,  het project persoonlijk goed en werd er financiering toegekend in February 1939.
De ASCC werd ontwikkeld en gebouwd door IBM en in February 1944 verscheept naar Harvard. Een van de eerste programma’s op de Mark I werd op 29 maart geladen door John von Neumann, die werkte aan het manhattan project, waarin de eerste atoombom werd ontwikkeld. Vanaf mei begon de computer de eerste berekeningen te maken voor de Amerikaanse marine.
Op 7 augustus 1944 werd de computer officieel gepresenteerd op Harvard. In een persbericht vermelde Aiken, dat hij de uitvinder was, bijgestaan door James W Bryce als enige IBM medewewerker. Dit viel niet goed bij Thomas Watson Sr., die met grote tegenzin de ceremonie van de offciele ingebruikneming bijwoonde. Aiken besloot verder te gaan zonder IBM, waardoor de ASCC beter bekend werd als de Harvard Mark.
 
De Mark I werd na 15 jaar in 1959 uit dienst genomen en gedemonteerd. Delen ervan behoren nu tot de Harvard Collection of Historical Scientific Instruments.
 
Op Radio 1 vertelde Gerard Alberts, docent geschiedenis van wiskunde en informatica, over de eerste computer.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten