donderdag 30 juni 2022

Tentoonstelling Water-Polder-Weerwater in Almere

Persbericht

Stadsarchief Almere heeft, mede vanwege de Floriade 2022, de tentoonstelling Water-Polder-Weerwater samengesteld.  Aan de hand van een foto’s, ontwerpschetsen en brieven uit de collectie van het stadsarchief wordt de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de polder, Almere en het Weerwater verteld. De tentoonstelling, in het Nederlands en Engels, is van 1 juli tot en met december 2022 te zien. 

Water-Polder-Weerwater toont stap-voor-stap hoe in de jaren 60 in het water van het IJsselmeer land werd gewonnen en hoe midden in die net drooggevallen polder wéér water kwam te liggen. Hoe maak je eigenlijk een polder? En waarom een meer midden in de stad?  In de tentoonstelling komen verder het oerbos en het Weerwatereiland op het Floriadeterrein aan bod, evenals toekomstige ontwikkelingen rond het Weerwater. De tentoonstelling ontrafelt ook het verhaal waarom het Weerwater heet.

De naam Weerwater was de winnaar van de namenwedstrijd uitgeschreven door de Straatnamencommissie in 1981. Na het droogleggen van de Zuidelijke Flevopolder werd in Almere weer een waterplas aangelegd: Weerwater dus. Ook werden de namen Centrale Plas en Placenta ingestuurd. De naam Placenta is volgens de anekdote een verschrijving van Plas Centraal.  

 


 
 

Het ontstaan van de nieuwe stad Almere uit het water in vier illustraties: het ontwerp van de polders, het aanleggen van de dijken, het schetsen van de nieuwe stad, het Weerwater als het middelpunt van de nieuwe stad.

Bij de voorbereiding van Water-Polder-Weerwater werden in de archiefbewaarplaats van het stadsarchief bijzondere ontwerpschetsen van stedenbouwkundige Teun Koolhaas uit 1973 herontdekt. Naast een groot aantal bronnen uit de collectie van het stadsarchief toont de tentoonstelling ook foto's uit Het Flevolands Archief, krantenarchief Delpher, het archief Bart Hofmeester/AeroCamera en Het Nieuwe Instituut. 

Water-Polder-Weerwater richt zich op Almeerders die meer willen weten over de geschiedenis van hun stad en op (Floriade)bezoekers die zich mogelijk niet realiseren dat ze zich op de voormalige zeebodem van het IJsselmeer bevinden. Op de muur van Stadsarchief Almere komt een markering hoe hoog het water zou staan zonder de dijk.

De tentoonstelling en de begeleidende brochure (32p) is tweetalig (Nederlands en het Engels). Bij de tentoonstelling verschijnen ook twee video’s met peetvader Paul de Maar, beleidsmedewerker Marijke Kuijpers, stadsecoloog Annemiek Eggenhuizen en onderzoeker/kunstenaar Krijn Christiaansen.

Openingtijden:  
De tentoonstelling Water-Polder-Weerwater is van 1 juli tot en met december 2022 open op
woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00  en op verzoek   
Stadhuispromenade 2, 1315 XP Almere, tegenover Stadhuis, links onder de bibliotheek  
Zie stadsarchief.almere.nl/weerwater voor meer informatie en actuele openingstijden. De tentoonstelling komt op termijn ook online beschikbaar. 

donderdag 16 juni 2022

Almere vanuit de wolken

Dit boek gaat over new town Almere. Deze stad telt haar leeftijd niet in eeuwen, maar in decennia. De eerste acht gezinnen kregen hun sleutel tot de stacaravan in 1975 en de eerste bewoners van de stenen huizen in 1976. Het is een stad die verrees uit het water, toen in 1959 begonnen werd met het leggen van dijken en in 1967 het droogmalen van de polder Zuidelijk Flevoland. Almere is de nieuwste stad in Nederland sinds 1975 en werd een gemeente in 1984. Het is nu de achtste, grootste gemeente van Nederland met 230.000 inwoners.


 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto voorplat boek

Uniek boek

Het boek Almere vanuit de wolken is een groot en gewichtig boek, Het boek bevat meer dan 200 luchtfoto’s op liggend A4 formaat en is bijna 2 kilo zwaar. Het is ook een uniek boek, want de 200+ luchtfoto’s laat de ontwikkeling van de new town Almere zien vanaf 1964 tot 2021. Uitgeverij Watermerk heeft weliswaar vergelijkbare boeken gemaakt van Den Haag, Rotterdam en Dordrecht,, maar Almere kan haar hele geschiedenis in luchtfoto’s laten zien.

Het boek is ontstaan als vervolg op de tentoonstelling Almere Boven, georganiseerd door het Stadsarchief Almere van augustus 2020 en september 2021 met luchtfoto's over de ontwikkeling van de stad, te zien in het Stadsarchief, en op drie andere locaties in de stad.

De tentoonstelling liet een beperkte selectie luchtfoto’s uit de collectie van het Stadsarchief zien van oude zwart-wit foto's uit de jaren '60 tot recente opnamen. Hieruit is voor Almere Boven een selectie gemaakt die samen het verhaal vertellen over de meerkernige stad en de enorme groei van de afgelopen 50 jaar.

De tentoonstelling liet een beperkte selectie van de 25.000 luchtfoto’s uit de collectie van Stadarchief Almere zien. Maar de reacties op de tentoonstellingen vroegen om meer. Dat was de aanleiding voor Michel Langendijk om in de collectie van luchtfotograaf Bart Hofmeester van AeroCamera onderzoek te doen naar materiaal voor een boek. Michel Langendijk was betrokken geweest bij de samenstelling van Almere Boven en Bart Hofmeester (1921-2001) had vanaf 1964 luchtfoto’s van Flevoland en Almere gemaakt. Roel Dijkstra beheert de collectie van AeroCamera en hij maakte de actuele foto’s van 2021. Het boek bevat een voorwoord van stedenbouwkundige Brans Stassen, die meewerkte aan de ontwikkeling van Almere. Verder is er een korte inleiding.

De foto’s vormen niet een serie van historische foto’s, maar laten de historische foto naast een actuele foto zien, genomen vanuit hetzelfde gezichtspunt. Zo zijn de acht stacaravans omringd door een woestenij in Almere Haven te zien met een evenknie van de huidige bebouwing. Deze redactionele formule is door bijna het hele boek volgehouden. 

Gebruik 

Het boek is voor een Almeerder een mooi boek om achteloos op een tafeltje te laten liggen, wanneer er bezoek komt, of om cadeau te doen. Maar het boek verdient een ruimere verspreiding.

Voor de vroege bewoners van Almere is het boek niet alleen interessant om in te bladeren en te zoeken naar hun huis (en/of vroegere huizen). Ik had dat genoegen om met de allereerste Almeeerder, bewoner van een stacaravan en politieman Wim Leeman, het Bivak in Haven op foto’s te zoeken. Maar ook heb ik een verslag gelezen van een vroege bewoner, die aan de hand van de foto’s een oude fietsroute uitstippelde.

Inzet: Wim Leeman wijst in het boek de foto van het Bivak aan;  grote foto van het Bivak met de acht stacaravans (links) en de kantorenbarakken De Haak (rechts). 

Journalist van Almere Deze Week Robert Mienstra deed de suggestie om alle basisscholen een exemplaar te geven, zodat eens per jaar de klassen op de jaarlijkse Almeredag de geschiedenis van Almere kunnen visualiseren.

Maar het boek kan ook door professionals in de ruimtelijke ordening zoals stadsontwikkelaars, stadsplanners en architecten gebruikt worden. Tenslotte presenteert het boek het ontstaan en de snelle groei van een new town binnen een halve eeuw. De foto’s laten de karakteristieke Almeerse ontwikkeling van de kernen zien, het groen in de wijken en tussen de kernen, de infrastructuur, de scheiding tussen woonwijken en industrieterreinen, de busbanen en het fietspaden. 

Tenslotte nog een tip voor City Marketing Almere.  Recentelijk presenteerde Stadsarchief Amsterdam een 3D filmpje van 5 minuten, waarin de ontwikkeling van de Amsterdamse grachtengordel tussen 1600 en 1700 werd neergezet. Almere vanuit de wolken vormt een mooie basis voor een korte animatiefilm van 5 à 6 minuten over het ontstaan en de snelle opkomst van de stad in nog geen halve eeuw. Het kan een mooie internationale promotie voor de stad Almere vormen o.a. via internet als aanloop naar het 50 jaar jubileum van de eerste bewoning van Almere in 2025/2026.

Almere vanuit de wolken, samengesteld door Michel Langendijk, uitgever Watermerk BV,EAN 9789078388302, 264 pagina’s, 1853 gram, 39,95 euro

donderdag 9 juni 2022

1956 EK Dames Basketbal in Praag

De Nederlandse Basketball Bond (NBB) viert dit jaar haar 75 jarige jubileum. Evenementen zijn gepland en er is een jubileumboek in voorbereiding. 

Bij toeval heb ik een historisch boekje Langs Velde en wegen mogen afleveren over de oud-international Lenie van der Velde. Zij leefde van 1929 tot 2021 en haar glorietijd in basketbal was tussen 1949 en 1965. 

Het boekje is gebaseerd op interviews met haar en haar foto-archief. Tussen haar foto's zat een hele reportage van het EK Dames Basketbal dat 66 jaar geleden tussen 2 en 10 juni in Praag gehouden werd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De foto's zijn te zien in de Powerpoint presentatie:

https://www.slideshare.net/JakBoumans/1956-ek-ladies-basketbal

 

zondag 29 mei 2022

The algorithmic beauty of plant

 Woensdag 1 juni 2022 van 19 – 21 uur in DDAMA (Dutch Digital Art Museum Almere) opening van twee nieuwe tentoonstellingen die aansluiten op het thema van de Floriade: The algorithmic beauty of plants en Glitched Lovescapes. In de Euro-toren (nu Rabo) aan de naast Almere CS, Landdrostdreef 124, 2e verdieping, 1314 SK Almere.

DDAMA bestaat al meer dan vijf jaar en is als een jonge telkens opnieuw bloeiende plant, die moet overleven zonder verzorging door de gemeentelijke plantsoenendienst. Wellicht komt het door de zeldzaamheid, het exotische, het nieuwe, er zijn er maar een paar in de wereld, dat deze jonge opvallende bloem nog niet de verdiende aandacht krijgt. We hechten aan onze traditionele tulpen en narcissen of halen palmen en cactussen van ver en hebben weinig oog voor een spontaan ontstane lokale nieuwe variant. Onbekend maakt onbemind.
Kom kijken bij de opening en laat je onderdompelen! Neem anderen mee, oud en jong!

In de tentoonstelling met het thema The algorithmic beauty of plants is Jan Coenen vertegenwoordigd met drie werken met het onderwerp “groei” en met het thema van de Floriade, “growing green cities”, in het achterhoofd. Twee van die werken zijn projecties van digitale algoritmes en het derde is een combinatie van een aquarel van 4,5 bij 1,5 meter met een video op basis van een algoritme.

Groei is verandering. Groei is worden, niet zijn
Mensen, bloemen, planten, bossen, steden en musea groeien.
In de getoonde kunstwerken is de wetmatigheid van groeien verbeeld. Er is te zien hoe eenvoudige wiskundige formules ten grondslag liggen aan het groeien van planten, van de natuur, maar ook van steden. Deze wiskundige modellen (fractals) hebben, zoals groei in de natuur, de eigenschap dat ze binnen grenzen eindeloos herhalen zonder hetzelfde te zijn.
Na een eeuwenlange ontwikkeling waarin de mens zich heeft ontworsteld aan de grillen en gevaren van de natuur komt nu meer en meer het besef dat we onderdeel zijn van de natuur, dat we de natuur niet moeten verpesten, dat we niet op afstand moeten blijven toekijken, maar dat we er weer in moeten opgaan. De werken gaan ook over het kijken, over het waarnemen van natuur en kunst, over afstand en betrokkenheid.

© 2022 Jan Coenen