"Historisch besef van digitale media is zo diep als de meest recente verwijzing op Google"maandag 12 september 2011

Vandaag liggen de gedrukte katernen bij de binder. Om alvast een voorproefje te geven, hierbij de inhoudsopgave.

i n h o u d s o p g a v e

Inleiding
– Nieuwe media dienen zich aan 15


Deel 1
De zoektocht (1945–1980) 29
– vs, bakermat van online 31
– Online kon ook anders 53
– Nieuwe media in de polder 69

Deel 2
Tweestromenland in de commerciële online-diensten 97
– Commerciele ascii-diensten en databanken 99
– Teletekst en videotex 123
– Verpakte bandbreedte 161

Deel 3
Verstoorde groei 203
– Professionalisering 205
– Internet 235
– Einde nieuwe media, geruisloze omslag 273

Bronnen
– Overzicht gebruikte bronnen 295
– Verantwoording illustraties 301
– Nederlandse tijdlijn 304
– Zaken- en personenregister 308
– Over de auteur 320

Geen opmerkingen:

Een reactie posten