"Achterom kijken is ook vooruitgaan" (Olivier B. Bommel)

"Historisch besef van digitale media is net zo diep als de meest recente verwijzing ernaar op Google" (Jak Boumans)

vrijdag 18 september 2015

Deze maand in digitaalverleden.nl

In 1989 liep het onderwijsproject aardrijkskunde GEONLINE van Malmberg af. 900 leerlingen hadden sinds 1988 kennisgemaakt met de online dienst, waarvan de infrastructuur verzorgd werd door MID, Maatschappij voor Informatica Diensten.

=============================================================
Malmberg, Mij v. Inf. diensten, R.U. Utrecht: Geonline start: 1 maart 1988 einde: 31 oktober 1989 kosten: f599 000 Dit project behelst het opbouwen en op scholen voor a.v.o. gebruiken van een professioneel opgezet on-line databestand op het terrein van de aardrijkskunde. Hierdoor zal kennis worden verzameld over het gebruik van electronische informatie in de lespraktijk door docenten en leerlingen, over de onderwijskundige effecten hiervan en over de vraag in hoeverre een on-line dienst voor educatieve toepassingen technisch en commercieel exploitabel is binnen het a.v.o./v.w.o. Na een definitie-fase is goedkeuring voor continuering van het project verleend. In 1988 zijn diverse voorbereidende aktiviteiten voor de defini-tieve klasse-experimenten uitgevoerd, zoals de implementatie van een communicatief netwerk, het tot stand brengen van een databank, het ontwikkelen van lesmateriaal en het nascholen van docenten. In 1989 volgt de daadwerkelijke uitvoering in de klas en de evaluatie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 19 158, nr. 12
=============================================================


Voor meer info zie pg. 207

Voor de introductie van internet was er reeds een informatie-industrie in Nederland. Het boek Toen digitale media nog nieuw waren geeft een overzicht  van die periode vanaf 1968 tot 1997. Bestel het boek a 29,95 euro (zonder verzendkosten) op http://bit.ly/1DYjRSN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten