"Historisch besef van digitale media is zo diep als de meest recente verwijzing op Google"maandag 17 december 2012

Streepjescode

Op 9 december 2012 is Norman Joseph Woodland op 91-jarige leeftijd overleden. Woodland en zijn medestudent Bernard Silver waren de uitvinders van de streepjescode ook wel barcode genoemd.
Het is een faciliteit die niet meer weg te denken is in de handel en zeker niet in de elektronische handel.

De streepjescode onstond toen Silver een manager van een supermarkt aan een decaan van de Drexler University in Philadelphia hoorde vragen om mee te denken aan een oplossing hoe productinformatie kon worden opgeslagen.

Woodland had al zijn ingenieurstitel en hij besloot met zijn verdere studie te stoppen  en zich helemaal aan de ontwikkeling van de streepjescode/barcode te wijden. Toen hij op een dag min of meer gedachtenloos een patroon van paralelle lijnen in het zand tekende, was de barcode geboren, een rechthoek van verticale zwarte strepen.

Zestig jaar geleden op 7 oktober 1952 kregen Woodland en Silver het patent op hun idee. Silver overleed in 1963 en Woodland ging verder met de ontwikkeling.

In de ontwikkeling van de streepjescode kwam vaart dankzij de toepassing van leespaparatuur, maar ook werd er organisatorisch gewerkt aan de toepassing van de streepjescode.  Begin van de jaren tachtig viel alles op zijn plaats en begon de streepjescode zijn plaats in de wereld te veroveren

In Nederland werd dit bevorderd door het EDIForum, dat vanaf 1988 initiatieven op het gebied van Electronic Data Interchange bundelde. Partijen in dit platform werkten aan de invoering van de barcode en daarnaast aan elektronische bestelprocedures die via speciale netwerken verliepen. Gebruikersgroepen waren actief in uiteenlopende branches als landbouw en visserij, industrie, bouwnijverheid, handel, transport en opslag, bank- en verzekeringswezen, gezondheidsdiensten en overheid. In 1990 toonde onderzoek aan dat er 63 EDI-gebruikersnetwerken waren, waarin 1300 tot 1500 bedrijven of instituten elektronische gegevensuitwisseling toepasten. In 1991 was het aantal EDI-gebruikers al gestegen naar 5400. Twee jaar later werden 58 miljoen berichten verzonden met ordergegevens, transportopdrachten, factuurgegevens, betalingen, bevestigingen, stamgegevens, statusinformatie en historische overzichten.

In 1998 heeft EDIForum met 11 partijen het electronic commerce platform ECP.NL mee helpen oprichten. Het Platform kreeg vier clusters van taken toebedeeld: 1. Bewustwording van de markt, 2. Faciliterend raamwerk, 3. Stimulering pilotprojecten, 4. Monitoring R&D. ECP.NL zou later actief thuiswinkelen via internet oppakken en er een keurmerk voor ontwikkelen.

Vanaf 2010 is ECP  het platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen. Hierbij is elektronische handel, inclusief streepjescodes, ondergebracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten