"Historisch besef van digitale media is zo diep als de meest recente verwijzing op Google"woensdag 30 oktober 2013

Een beker in Almere

Beschavingen worden vaak beschreven aan de hand van gevonden aardewerk. Zo werd in Swifterband in de Flevopolder een beker uit de klokcultuur ontdekt. Aan de hand van de vorm en versiering kunnen archeologen bepalen uit welke tijd de beker komt.

Ik heb ook een beker die te maken heeft met een historische gebeurtenis in de 30 jaar oude stad Almere. De beker draagt het opschrift CYBER CENTRE ALMERE. In kleinere letters staat eronder: IE ANNUAL REVIEW OCT 1998. Een blik in de internettelefoongids laat de vermelding zien van het KPN Cybercenter in Almere. Maar de spelling en schrijfwijze van dit center is anders en het Cyber Centre Almere lag in mijn beleving ook ergens anders. Het onderschrift is nogal cryptisch, maar bevat wel een tijdsaanduiding: oktober 1998. De rest van het onderschrift lijkt geheimtaal: IE en ANNUAL REVIEW. Een annual review is te vertalen als een jaarlijkse doorlichting van een Europees project. IE is een afkorting van Information Engineering. De combinatie van Information Engineering en 1998 lijkt te duiden met de opening van de School voor Information Engineering in Almere. Dat lijkt zo, want de school werd officieel geopend in oktober 1998. Maar het verhaal van de beker zit anders in elkaar.

In de jaren tachtig kreeg ik als zelfstandig adviseur nieuwe media regelmatig opdrachten van de Europese Commissie. Vanaf 1994 liep er een Europees onderzoeksprogramma Information Engineering (IE). Deze term was een container begrip voor meer gebruiksvriendelijkheid voor elektronische diensten: online informatiediensten, vertaaldiensten, bibliotheekautomatisering en elektronisch uitgeven. En Nederland deed het, volgens een studie,  goed in dit programma: “The Netherlands is perhaps the only European country of which it has, since 1994, been possible to speak of a "decisive breakthrough" in multimedia matters”. (Information Engineering-Activities, Priorities ond Perspectives, Oct. 1997).

Ik was vanaf het begin van het programma erbij betrokken als beoordelaar van aanvragen voor projectsubsidies, maar ook als beoordelaar van de uitvoering van enkele projecten.

Toen ik hoorde dat in Almere in september 1998 de Hogeschool van Amsterdam (HVA) het Instituut voor Information Engineering (IIE) als één van de eerste hoger beroepsopleidingen in Almere zou openen, heb ik met de directeur contact gezocht en gepraat over het EU programma en over de opleiding. Tijdens deze gesprekken ontstond het idee om een activiteit van de Europese Commissie in het kader van het programma Information Engineering naar Almere te halen. Na overleg met de EC programmaleider, Bernard Smith, kwam het idee op om een review van projecten te houden in Almere (gewoonlijk werden deze reviews exclusief in Luxemburg gehouden). Een aantal ambtenaren van de Europese Commissie zou naar Almere komen evenals een aantal externe experts. Van elk project zou een afvaardiging zich in  Almere presenteren. Op deze manier zouden de projecten beoordeeld worden, maar zouden ook de EC ambtenaren lezingen kunnen houden over Information Engineering op het nieuwe instituut.

De gemeente Almere sprong enthousiast in op dit idee en begon mee te denken in het programma. Het stelde een plaats beschikbaar, waar de projectreviews konden plaatsvinden. Dat werd het Cyber Centre Almere.  De net nieuwe burgemeester, Hans Ouwerkerk, ontving de delegatie van de Europese Commissie en de externe experts in de raadszaal van het stadhuis. Ook werd er een diner op het Oostvaarders College aangericht.

Het was een drukke week begin oktober; helaas werkte het weer niet echt mee.  Bovendien was het project iets te groot voor de beddencapaciteit van de hotels in Almere, toen alleen nog het Bastion Hotel. Dus verbleven er mensen in de omgeving van Almere, vnl. Amsterdam. De afvaardigingen van projecten kwamen vnl. uit het buitenland en hadden moeite met de verbinding van Schiphol naar Almere.

Aan het einde van de reviewweek kwam de beheerder van Cyber Centre Almere met een beker met opdruk voor de ambtenaren van Europese Commissie en de externe experts als herinnering aan de week in Almere. Ik neem aan dat weinig van deze bekers nog heel zijn. Mijn beker heeft het tot op heden overleeft en verblijft nu in het Stadsarchief van de gemeente Almere. 

Het Instituut voor Information Engineering werkte  goed mee. Intussen heeft de Hogeschool van Amsterdam haar aanwezigheid danig teruggebracht, maar is het Instituut voor Information Engineering niet geheel uit het Almeerse stadbeeld verdwenen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten